Vi utfører et variert spekter av tjenester. Utfordrende plasser er ingen hindring! Trangt, lavt eller høydebegrensning – det fikser vi! Jibb benyttes for å øke rekkevidde. 
Vi tar både små og store, korte og lange oppdrag.

Skal du ha transportert containere, brakker, båter eller forskjellige materialer som byggevarer og glass – vi utfører jobben for deg. 

Vi transporterer over både lange og korte avstander, men primært i Trøndelag og Omegn.

Vi har svært gode heisemuligheter på våre kranbiler, og kan dermed utføre vanskelige og utfordrende helseoppdrag.

Trondheim kranservice AS transporterer:

 • montering av bygg
 • montering hus
 • montering av balkonger
 • demontering av brakkerigg
 • transport av rigger og brakker
 • båttransport
 • hus transport
 • bredtransport
 • langtransport
 • spesialtransport
 • transport av maskiner
 • monteringsjobb med kurv
 • kutting av tre
 • Og mye mer…

Med våre lokaler i Bosberg er vi lette å finne frem til, og med vår spesialkompetanse på kranservice er vi det åpenbare valget dersom du befinner deg i Trondheim kommune. Vi er også konkurransedyktige på pris, og innehar solid erfaring med de aller fleste typer kraner som tømmerkraner, mobilkraner, lastebilkraner og alt av lifter.

Om du trenger kranservice kan du med andre ord stole på at vi utfører jobben til punkt og prikke. Vi er spesielt opptatt av god kundedialog, og for oss er ikke service bare et begrep, det er vår livsstil.

Hvor mye kranservice koster vil naturligvis variere basert på avstand og behov. Vi lover uansett at våre priser er konkurransedyktige.